De Kameel – De Kolderberg

De Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o is een kleine zelfstandige stichting die flexibel en snel ingaat op ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg. Dit is een zeer bewuste keus. Door de overzichtelijke omvang van de organisatie zijn er korte, transparante en duidelijke lijnen waardoor bureaucratie niet voorkomt. De betrokkenheid van de medewerkers is groot. Door een kleine overhead is het mogelijk de financiën zo volledig mogelijk in te zetten voor inhoudelijke zorg van onze cliënten.

Onze primaire taak is en blijft in te spelen op individuele behoeften en de mogelijkheden van de cliënt, dit gezien tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, waarbij de cliënt te allen tijde de bepalende factor blijft. Natuurlijk houden we daarbij volop rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Onze stichting is HKZ gecertificeerd.

Venue Details